Free Shipping on orders over US$39.99 How to make these links

iMAGE Coach – Học viện Đào tạo về Xây Dựng Hình Ảnh chuyên nghiệp >>> ‘Bà trùm’ Trang Lê làm Chủ tịch hiệp hội NTK thời trang Đông Nam Á , shares-0✔️ , likes-37❤️️ , date-2020-09-05 19:30:02🇻🇳🇻🇳🇻🇳📰🆕

iMAGE Coach – Học viện Đào tạo về Xây Dựng Hình Ảnh chuyên nghiệp >>> ‘Bà trùm’ Trang Lê làm Chủ tịch hiệp hội NTK thời trang Đông Nam Á , shares-0✔️ , likes-37❤️️ , date-2020-09-05 19:30:02🇻🇳🇻🇳🇻🇳📰🆕

🎯 Top1Go : LINK ĐẾN NHÀ CUNG CẤP THƯƠNG HIỆU NÀY

🇻🇳🇻🇳🇻🇳📰🆕💖
CHÚC MỪNG MADAM TRANG LÊ CHÍNH THỨC ĐƯỢC BỔ NHIỆM VÀO CHÚC VỤ CHỦ TỊCH HIỆP HỘI NTK THỜI TRANG ĐÔNG NAM Á
Madam Trang Lê – người sáng lập đồng thời là Chủ tịch Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam – Vietnam International Fashion Week (VIFW) đã chính thức được bổ nhiệm Chủ Tịch Hiệp Hội NTK Thời Trang Đông Nam Á ( Council of ASEAN Fashion Designers).

Việc được bổ nhiệm trở thành Chủ Tịch Hiệp hội các nhà thiết kế thời trang Đông Nam Á không chỉ là một vinh dự rất lớn cho cá nhân Madam Trang Lê mà còn cho cả nền thời trang Việt Nam.

Mong cho hành trình đưa nền thời trang Việt Nam được vươn xa và viết tên lên bản đồ thời trang thế giới của Madam Trang Lê ngày một thành công hơn nữa.

Một lần nữa, iMAGE Coach xin chúc mừng người phụ nữ quyền lực của chúng tôi Madam Trang Le.

vietnamnet.vn/vn/giai-tri/thoi-trang/ba-trum-trang-le-thanh-chu-tich-hiep-hoi-nha-thiet-ke-thoi-trang-dong-nam-a-671635.html?fbclid=IwAR0AbDI3zagsgtxzFxuZVJ8TS5lsT2TSHZ_gPxHLJlpGd0KXGJBJWdzbzao

‘Bà trùm’ Trang Lê làm Chủ tịch hiệp hội NTK thời trang Đông Nam Á

🎯 Top1Go : LINK ĐẾN NHÀ CUNG CẤP THƯƠNG HIỆU NÀY

🎯 Top1Go : LINK ĐẾN NHÀ CUNG CẤP THƯƠNG HIỆU NÀY

Code Embed: No embed code was found for TOP1VIETNAM-433388847087897


🇻🇳🇻🇳🇻🇳📰🆕💖

V05 - Top1Learn.com - Top1Learn.vn - No1Dev.com - Top1English.vn
Logo
Shopping cart